Πολιτική Δεδομένων και Αποστολής Newsletter

Ασφάλεια Δεδομένων

Το Sela.gr, τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή. Σε εφαρμογή του Ν.2472/1997 “περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ως ισχύει, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των υπαλλήλων, συνεργατών, πελατών τα οποία περιέρχονται σε γνώση μας στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης συνεργασίας ή συναλλαγής, καταχωρούνται από την εταιρεία σε αρχείο δεδομένων και δύναται να διαβιβάζονται περαιτέρω στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι η τήρηση αρχείου και η διαβίβαση των στοιχείων του πραγματοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.

Χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης αναγνωρίζει, συμφωνεί, συναινεί και αποδέχεται ρητά ότι το Sela.gr έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Το Sela.gr διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των χρηστών που έχουν συναινέσει για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter του Sela.gr και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, ζητώντας τη διαγραφή του email του μέσω του Link “Unsubscribe”, το οποίο θα βρει σε οποιοδήποτε Newsletter που αποστέλλει η εταιρία στο κάτω μέρος της σελίδας του.

Σχόλια